Werkgroep COP

november 28th, 2012

Een werkproject in de vorm van dagbesteding.

Doelgroep:

Voor mensen met licht verstandelijke beperking.

Jong volwassenen vanaf 16 jaar en ouder. Met een PGB BUDGET en een CIZ indicatie.

Een werkproject met 1 motto: “SAMEN WERKEN & SAMEN LEVEN”.

Gewoon meedoen in de maatschappij.

PRODUCT OMSCHRIJVING

november 15th, 2012

Werkproject COP biedt onbetaalde werk in een beschermde omgeving, in een beschermd verband. In de vorm van Dagbesteding.

Dit werkproject richt zich vooral in de regio R’dam-zuid. Het betreft kort of langdurige ondersteuning in de vorm van dagprogamma bij arbeidsmartige activiteiten en activering van vrije expressie.

Aantal plaatsen: maximaal 8 personen.

DOELSTELLING

 

Kortom

Het verwerven van een maatschappelijke rol en positie.

WERKWIJZE

juli 13th, 2011

Het bieden van gestructureerde activiteiten.

Het maken van gerichte afspraken betreft de arbeidsmatige activiteiten.

De arbeidsmatige activiteiten worden uitgezet in een trajact vorm en gericht op:

persoonlijke leerdoelen, het aanleren van/of onderhouden van arbeidsvaardigheden.

De arbeidsmatige activiteiten hebben een stabiliserend effect op het dagelijkse leven.

En dragen op die manier bij aan het voorkomen van isolement en terugval in oud gedrag.

Het Werkproject verricht z’n activiteiten in de ochtend uren binnen een woonzorgcentra “De Sonneburgh”.
En in de middagen uren binnen eigen locatie “Wolphaertsbocht”, Sportschool Fit4Free of elders buiten.

Werkproject COP heeft eigen vervoer en maakt geen van taxi ritten.

Middagactiviteiten

juli 13th, 2011

Inhoud van de middag.

De middag activiteiten bestaan uit vrije expressie. De deelnemers gaan 3x per week naar de sportschool en de twee andere dagen wordt gebruik voor eigen ideeën.

De deelnemers hebben de gelegenheid om veel te doen, zoals houtbewerking, computer activiteiten, textiel en er worden persoonlijke gesprekken gevoerd waar nodig.

Bij mooi weer gaan we vaak naar buiten, zoals een terrasje pikken, elders koffie drinken, zwemmen en veel meer. Dit alles is in het kader van integreren binnen de maatschappij.

juli 13th, 2011

De deelnemers worden persoonlijk begeleidt door de project begeleider en ondersteund door een asisstentbegeleidster en vrijwilligers.

Werktijden : van 7.30 u t/m 15.30 en de deelnemers worden door de projectbegeleider zelf opgehaald met  COP VERVOER en einde van de dag brengt de projectbegeleider de deelnemers weer naar huis.

Voor correspondentie :

Werkproject COP
Wolphaertsbocht 445
3081 KM Rotterdam
Email: cop-werkproject@hotmail.com